Kas andmete põhjal tehtud järeldused võivad olla eraldi eriliigilised andmed?

Euroopa Liidu Kohtu (edaspidi Kohtu) otsus kohtuasjas C-184/20 otsus selgitas, et ka tuletatud (või järeldatud) eriliigilised andmed on eriliigilised isikuandmed GDPR artikkel 9 mõistes. Kohtuasja algatas Leedu Eetikakomisjon ja see põhineb Leedu seadusandlusel, mille järgi avalikus teenistuses olevad inimesed peavad deklareerima oma avalikud ja erahuvid. Deklaratsioonis peab riigiteenistuja avaldama erahuvide all ka oma partneri nime…

Kas privaatsuspoliitikale ehk privaatsusteatele ehk isikuandmete alasele teatele on vaja nõusolekut?

Alustame sellest, mis on privaatsusteade ja miks tema olemasolu teie ettevõtte või asutuse veebilehel on vajalik. Privaatsusteade on teie võimalus teavitada oma kliente, koostööpartnereid ja ka töötajaid sellest, kuidas te nende isikuandmetega ümber käite. Samas täidate ka IKÜM-i artiklis 12 sätestatud kohustust teavitada inimesi isikuandmete töötlemisest. Privaatsusteate sisu tuleb IKÜM-i artiklitest 13 kui kogute andmeid…

Miks on vaja küpsiseid?

Minu käest küsitakse tihti, et kas küpsised ongi küpsised, et kas muud nime ei ole? Küpsis (cookie) tuli, nägi ja võitis ning on siiamaani nimetus väikesele tekstifailile, mille veebilehitseja automaatselt kasutatavasse seadmesse salvestab ja mis seejärel on salvestatud arvuti kõvakettal. Küpsiste abil jälgitakse sinu tegevust veebis, kuid nad ei loe sinu arvuti kõvakettal olevat teavet…

Kellel on vaja andmekaitsespetsialisti?

Alustame sellest, et kes on AKS? AKS on andmekaitsealaste eriteadmistega asjatundja, kelle ülesanne on kindlustada, et ettevõttes oleks kasutusel andmekaitse korralduslikud ja tehnoloogilised meetmed, ning kes jälgib ja testib kasutusel olevate  meetmete toimimist. Mis on AKS-i ülesanded ettevõttes? Lisaks andmekaitse meetmete rakendamisele ja jälgimisele, suhtleb AKS inimestega, näiteks teie kliendid ja töötajad, kellel on isikuandmete…