Google Analytics ei ole vastavuses isikuandmete kaitse üldmäärusega

2022. aasta jaanuari teisel nädalal tegi Austria andmekaitseamet otsuse, et Google Analyticsi kasutamine rikub EL-i isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679. Mis tähendab, et ettevõtted, mille veebilehed asuvad EL-is ja on suunatud EL-i andmesubjektidele, ei saa enam oma veebilehtedel Google Analyticsit kasutada. Kuna Euroopa Andmekaitsenõukogu arutas Google Analyticsi kasutamisega seotud küsimusi detsembri plenaaristungil ja saavutas teatud konsensuse,…

Andmekaitse uudiseid

Tänu hoogsalt kulgenud maile ning juunile ning seejärgsele kuumale juulile, ei ole jõudnud kirjutada olulisematest uudistest lühidalt. Järgmistes blogipostides räägime olulisematel teemadel pikemalt. Juuni alguses kiitis Euroopa Komisjon andmevahetuse lepingu tüüpklauslid, mida kasutatakse andmevahetuseks  Euroopa  Liidu ja kolmandate riikide vahel. Selgituseks, et kolmandad riigid jäävad väljaspoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda ning neil ei ole…