Nagu võib eeldada andme- ja privaatsusõiguste kaitsega tegelevast ettevõttest, siis meie klientide (edaspidi “teie”) privaatsuse kaitse läheb meile tõesti korda. Käesolev privaatsusteade on selleks, et teid teavitada sellest mis andmeid, milleks ja milise õigusliku alusega me teie isikuandmeid töötleme ning milliseid korralduslikke ja tehnoloogilisi meetmeid me teie isikuandmete ja privaatsusõiguste kaitseks kasutame.

Kelle ja milliseid andmeid me kogume?

Kui olete meie auditi, nõustamise või AKS teenuse kliendi esindaja, siis me küsime teie ees- ja perenime, teie töö e-posti aadressi ja kontakttelefoni.

privacy-1-twopeople

Kui olete meie auditi, nõustamise või AKS teenuse kliendi töötaja, siis võime töö teostamise käigus näha teie ees- ja perenime, ametinimetust ja töö e-posti aadress ja kontakttelefoni.

privacy-2-meeting

Kui osalete meie organiseeritud CIPP/E, CIPM sertifikaadiks ettevalmistavalt või muudel andmekaitse koolitustel, siis me küsime teie ees- ja perekonnanime, ametikohta, ettevõtte nime ja tööalased kontaktandmed.

privacy-5-questions

Kui esitate meie teenuste alase päringu, siis küsime teie nime ja tööalaseid kontaktandmeid.

Kui esitate meile päringu isikuandmete töötlemise või oma andmekaitse alaste õiguste kohta, siis palume teil ennast isikusamastada.

Mis eesmärgil ja milliste õiguslike alustega me teie andmeid kogume?

privacy-6-notes

Kui esindate või töötate ettevõttes või asutuses, kellega meil on teenuse osutamiseks sõlmitud leping, siis töötleme isikuandmeid selleks, et teostada lepingujärgsed tööd sellele ettevõttele.

Kui osalete meie koolitustel siis me kogume isikuandmeid teiega sõlmitud lepingu teostamiseks.

Kui esitate meile teenuse alase päringu, siis töötleme isikuandmeid õigustatud huvi alusel. Kasutades õigustatud huvi isikuandmete töötlemise õigusliku alusena teeme alati kolmeosalise tasakaalu testi, et olla kindlad, et meie õigustatud huvi ei tekita teie põhiõigustele kõrget riski.

Kes on isikuandmete vastutav töötleja?

privacy-7-controller

Isikuandmete vastutav töötleja on ettevõte või asutus, kes osutab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisid. Vastutav töötleja on:

Maili DPPM OÜ (registrikood 16067035)

Tallinn, Harjumaa

info@dataprotectionprivacy.eu

Kellele me edastame isikuandmeid?

privacy-8-forward

Me ei kasuta isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid. Volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid vastutava töötleja kirjalike juhiste alusel.

Me kasutamine Microsoft 365 pilveteenuseid oma dokumentide salvestamiseks. Microsofti isikuandmete töötlemise lisa on saadaval ka eesti keeles järgneval lingil: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products?rtc=1

Mis on teie isikuandmetega seotud õigused?

privacy-9-rights

Teil on õigus saada teavet enda isikuandmete töötlemise kohta ja oma andmetega tutvuda. Kuna me soovime kindlustada teie isikuandmete turvalise töötlemise võime teil paluda ennast tuvastada enda kohta käivate andmetega tutvumiseks.

Teil on enda kohta käivaid andmeid parandada.

Teil on õigus küsida, et me kustutaks teie isikuandmed, piiraks või lõpetaks teie isikuandmete töötlemise ning te võite alati teavitada meid, kui te ei ole oma isikuandmete töötlemisega rahul.

Teil on õigus saada isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötajale üle kanda, kui see on tehnoloogiliselt võimalik.

Kui teil on küsimusi meie isikuandmete töötlemise kohta või soovid mõnda eespool nimetatud õigust kasutada, palun pöördu meie poole kontaktil: info@dataprotectionprivacy.eu.

Kui oled arvamusel, et Sind puudutavate isikuandmete töötlemine riivab sinu privaatsusõigusi, siis on Sul õigus pöörduda oma õiguste ja huvide kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Kuidas me tagame isikuandmete turvalise töötlemise?

privacy-10-process

Kasutame asjakohaseid korralduslikke, füüsilisi ja tehnilisi turvameetmeid isikuandmete kaitseks. Mõned näited meie poolt kasutatavatest meetmetest:

Füüsilised meetmed – meil ei ole isikuandmeid sisaldavaid paberkandjal dokumente, IT-süsteemid on piisavalt kaitstud tule, ülekuumenemise, vee, voolukõikumiste ja voolukatkestuste eest.

Tehnilised meetmed – kõik tööarvutid on kaitstud ekraanilukuga; eriti ohustatud süsteemid (nt sülearvutid, nutitelefonid) on kaitstud kasutades krüpteerimist.

Korralduslikud meetmed – avalikult kasutatavatest ruumidest ei pääse ilma volituseta ruumidesse, mida kasutatakse isikuandmete töötlemiseks, töötajad on läbinud asjakohase koolituse ning läbi teinud vajaliku koolituse.

Kas me kasutame küpsiseid?

privacy-11-cookies

Veebileht www.dataprotectionprivacy.eu kasutab küpsiseid ainult funktsionaalseid küpsiseid, mis on vajalikud veebilehe toimimiseks, me ei jälgi oma veebilehe külastajate käitumist veebilehel ega veebis ning me ei tee ka statistikat.

Kas me kaasajastame privaatsusteadet?

privacy-12-updates

Me muudame privaatsusteadet vastavalt sellele, kuidas muutub meie isikuandmete töötlemine. Veebis avaldatud privaatsusteade on alati kõige värskem.

10.04.2021