Andmekaitsespetsialisti (AKS) teenus

Isikuandmete kaitse üldmääruse järgi on teatavatel isikuandmeid töötlevatelt ettevõtetel ja asutustel kohustus määrata andmekaitsespetsialisti (AKS). Loe meie blogist lähemalt kes peavad määrama AKS-i.

AKS ei pea olema ettevõtte või asutuse sisene palgaline töötaja, vaid teda võib ka teenusena sisse osta. Andmekaitsespetsialisti teenust osutavad suurte erialaste teadmistega oma ala asjatundja, kes aitab tagada andmekaitse piisavuse ning järjepidevuse igas ettevõttes või asutuses.

Meie andmekaitsespetsialistid on oma ala hinnatud eksperdid, kellel rahvusvaheliste tunnustatud erialaseid sertifikaadid CIPP/E, CIPM, ECPC-B ja ISO 27001 juhtivaudiitor.

Oleme hea valik ka siis, kui teil on rahvusvaheline ja mitmekeelne ettevõte, sest AKS suhtleb teiega, nii eesti, inglise kui ka vene keeles ja tunneb nii Balti riikide kui ka Põhjamaade andmekaitse õigusakte ning  kohalikke eripärasid.

AKS-i teenus on igakuise püsitasuga, mille suurus sõltub ettevõtte andmetöötlemise keerukusest ning konkreetsetest nõudmistest spetsialistile, kuid on soodsam kui vastavate ekspertteadmistega töötaja värbamine ettevõttesse.

AKS teostab ettevõttes järgmiseid tegevusi:

art010
sqr012-col1
sqr012-col2

What clients say about our work - Andmekaitsespetsialisti teenus